Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!

Informacje o warsztacie

Środa 25 lutego 2009 / redakcja

Jednym z celów kampanii klimatycznej PZS jest aktywizacja przedstawicieli polskich organizacji ekologicznych, a zwłaszcza ludzi młodych, chcących angażować się w działania na rzecz klimatu. To właśnie dla nich, w kwietniu w Warszawie, odbędzie się dwudniowy warsztat, na których wyposażeni zostaną w materiały kampanijne i zdobędą niezbędną wiedzę pozwalającą podejmować konkretne działania.

Forma warsztatu

Warsztat będzie prowadzony w formie interaktywnej (dyskusja, prezentacje multimedialne) przez ekspertów w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej Polski i Unii Europejskiej – w tym przez Andrzeja Kassenberga, prezesa Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Zbigniewa Karaczuna, kierownika specjalizacji Zarządzanie i Ekorozwój Katedry Ochrony Środowiska na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, Mirosława Sobolewskiego z Polskiego Klubu Ekologicznego Oddział Mazowiecki i Roberta Jeszke, Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

W trakcie warsztatów dyskutować będziemy nad wspólnym Manifestem Klimatycznym, skierowanym do rządu i polskich polityków.

Trenerzy jednej z naszych organizacji członkowskich – ODE Źródła przeprowadzą profesjonalne warsztaty z zakresu prowadzenia działań edukacyjnych na temat zmian klimatu wśród młodzieży a na koniec szczegółowo przeanalizujemy elementy logistyczne i merytoryczne prowadzenia kampanii klimatycznej PZS.

Kiedy: Warsztat odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2009

Gdzie: Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, ul. Limanowskiego 23 Warszawa

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w warsztacie, a tym samym z pełną odpowiedzialnością chcą się zaangażować w nasz projekt i realizować z nami jego poszczególne działania zachęcamy do kontaktu.

Więcej informacji:

Emilia Ślimko
emilia@zielonasiec.pl
tel.: 601 28 40 99

Dokumenty do pobrania:


269 kb

Formularz zgłoszeniowy - warsztaty dla kampanierów


386.5 kb

Program warsztatów 18-19 IV 2009


Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia