Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!

Szkoły Dla Klimatu

Piątek 6 lutego 2009 / redakcja

We wrześniu rozpoczynamy kampanię edukacyjną dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych „Szkoły Dla Klimatu”.

Celem akcji jest aktywna edukacja obywatelska w zakresie zmian klimatu nastawiona na kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży w wieku 13-19 lat.

W 16 województwach przeprowadzimy łącznie 365 dwugodzinnych zajęć, w trakcie których uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób mogą chronić klimat oraz jakie działania podejmuje nasze państwo w tym zakresie.

Zajęcia będą przeprowadzane przez wykwalifikowanych trenerów według profesjonalnie opracowanego scenariusza przez metodyków i ekspertów w zakresie ochrony środowiska.

Zajęcia będą się składać z dwóch części:

  • części merytorycznej wprowadzającej uczniów w tematykę zmian klimatycznych
  • części aktywizacyjnej młodzież do samodzielnego i twórczego myślenia polegającej na formułowaniu przez uczniów na tekturowych planszach własnych postulatów skierowanych do rządu w celu podjęcia działań w zakresie ochrony klimatu.

Postulaty będą elementem instalacji „Szkoły Dla Klimatu” organizowanej przez Polską Zieloną Sieć w listopadzie 2009 w Warszawie. Wystawa będzie połączona z organizacją konferencji prasowej, związanej z wyjazdem polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję COP 15 w Kopenhadze.

Rekrutacja szkół będzie trwała do 15 czerwca br. Zajęcia lekcyjne będą prowadzone w dwóch etapach: 2 września – 15 września 2009 oraz 1 października – 30 listopada 2009

Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji:

Emilia Ślimko
emilia@zielonasiec.pl
tel.: 601 28 40 99

Dokumenty do pobrania:


262 kb

Karta zgłoszenia szkoły


Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia