Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!

Klimat/rolnictwo

Czwartek 4 lipca 2013 / Emilia Ślimko

Projekt „Klimat dla rolników” jest odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z wzajemnym wpływaniem na siebie zmian klimatu oraz rolnictwa. Wpisuje się on w trwające obecnie na świecie dyskusje i działania dotyczące ograniczania wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz adaptacji do ich skutków. Są to obecnie jedne z najważniejszych problemów globalnych.

Projekt „Klimat dla rolników” jest odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z wzajemnym wpływaniem na siebie zmian klimatu oraz rolnictwa. Wpisuje się on w trwające obecnie na świecie dyskusje i działania dotyczące ograniczania wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz adaptacji do ich skutków. Są to obecnie jedne z najważniejszych problemów globalnych.

Skutki ocieplania się klimatu dotykają nie tylko społeczeństwa krajów rozwijających się, ale cały świat, w tym Europę i Polskę. W Polsce wpływ zmian klimatu na rolnictwo widoczny jest głównie w postaci takich zjawisk jak: nasilenie się opadów atmosferycznych zimą, a zmniejszenie latem, przedłużające się susze, erozja gleb, rozprzestrzenianie się szkodników i chorób roślin, przedłużony okres wegetacji roślin w niektórych regionach, gwałtowne zjawiska pogodowe. Jednocześnie rolnictwo w znaczący sposób przyczynia się do zmian klimatu. Pomimo działań Unii Europejskiej mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z rolnictwa, dominujący obecnie system produkcji żywności nie sprzyja ochronie klimatu, bioróżnorodności i zasobów naturalnych.

Obserwujemy wzrastające zapotrzebowanie na nowe i innowacyjne podejścia w zakresie zmniejszania dalszego negatywnego wpływu działalności rolniczej na klimat oraz adaptacji do postępujących zmian. Jest to szczególnie istotne dla rolników, które wytwarzają pożywienie dla społeczności lokalnych oraz konsumentów w miastach. Odpowiedzią na zmiany klimatu w obszarze rolnictwa jest przestawienie systemu produkcji żywności na rolnictwo zrównoważone, które w znacznie mniejszym stopniu niż rolnictwo przemysłowe eksploatuje środowisko naturalne i jest nastawione na ochronę zasobów naturalnych oraz bioróżnorodności.

Zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności powinny znaleźć się w centrum decyzji gospodarczych, społecznych i politycznych dotyczących ograniczania zmian klimatu i adaptacji do nich oraz uzyskać szerokie wsparcie naszego społeczeństwa. Projekt „Klimat dla rolników” angażuje w działania i dyskusje różnorodne grupy, których temat dotyczy – stowarzyszenia rolników i przetwórców, lokalne grupy działania, indywidualnych rolników i przetwórców, przedstawicieli lokalnych samorządów i izb rolniczych, studentów, ekologiczne organizacje pozarządowe, naukowców, ekspertów, osoby zainteresowane zrównoważonym rozwojem, konsumentów oraz użytkowników Internetu. Projekt jest częścią międzynarodowego projektu „ClimATE change”, której partnerami są organizacje pozarządowe z Niemiec, Włoch, Malty, Francji, Afryki oraz Ameryki Południowej.Jakieś wiadomości lub komentarze?
  • Paragrafy możesz tworzyć pozostawiając puste linijki. Jeśli chcesz dodać link wpisz: www.adresstrony.pl. Zostanie automatycznie przetworzony w link. Komentarze z reklamami będą natychmiast usuwane!

(Twój adres nie będzie publiczny)

Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia