Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > FAQ klimatyczny > A może globalne ocieplenie jest tylko wielką mistyfikacją ekoterrorystów?

A może globalne ocieplenie jest tylko wielką mistyfikacją ekoterrorystów?

Środa 3 czerwca 2009 / Marta Śmigrowska

Jeżeli zmiany klimatu to wymysł ekoterrorystów, lewaków i podejrzanych biznesmenów, którzy chcą zrujnować nasz przemysł, warto mieć „czarną listę” tych złoczyńców.

Oto lista najgroźniejszych ekoterrorystów, którzy twierdzą, że to człowiek jest sprawcą obecnych zmian klimatu i że istnieją po temu wystarczające naukowe dowody:

• NASA’s Goddard Institute of Space Studies (GISS)

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

National Academy of Sciences (NAS)

• State of the Canadian Cryosphere (SOCC)

Environmental Protection Agency (EPA)

• The Royal Society of the UK (RS)

• American Geophysical Union (AGU)

American Meteorological Society (AMS)

American Institute of Physics (AIP)

• National Center for Atmospheric Research (NCAR)

• American Meteorological Society (AMS)

• Canadian Meteorological and Oceanographic Society (CMOS)

Każdy większy instytut naukowy zajmujący się klimatem, badaniem oceanu i/lub atmosfery potwierdza, że klimat ociepla się gwałtownie i że podstawową tego przyczyną są antropogeniczne (czyli spowodowane przez człowieka) emisje dwutlenku węgla. Najbardziej prestiżowe akademie nauk jednoznacznie przychylają się do wyników badań IPCC (pisaliśmy o tym obszernie w jednym z naszych artykułów).

Ci, którzy organizacjom ekologicznym tak chętnie przypinają łatkę ekoterrorystów zapewne skłonni będą uznać, że naukowcy są w swoich osądach zbyt zależni od polityków, a politycy, jak to politycy – niegodni zaufania. Być może przekonywujące będą stanowiska środowisk biznesu, które uznając zagrożenie spowodowane przez zmiany klimatu, nawołują do podjęcia działań łagodzących globalne ocieplenie:

Źródło: wikipedia

Źródło: wikipedia

• Exxon-Mobile, największy koncern naftowy świata, stwierdza w swoim oficjalnym stanowisku:

Ryzyko dla społeczeństw i ekosystemów związane ze wzrostem emisji CO2 wydaje się być znaczne, dlatego rozsądne jest stworzenie i implementacja strategii na rzecz ograniczenia tego ryzyka, przy uwzględnieniu kluczowej roli energii dla gospodarek na świecie.

Źródło: wikipedia

Źródło: wikipedia

• Chevron, inny amerykański super-koncern naftowy, nieco mniej konkretnie stwierdza:

Chevron podziela zaniepokojenie rządów i opinii publicznej związane ze zmianami klimatycznymi. Wykorzystanie paliw kopalnych w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych na świecie przyczynia się do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych – przede wszystkim dwutlenku węgla i metanu – w atmosferze. Powszechnie uznaje się, że ów wzrost stężenia przyczynia się do zmian klimatu i ma negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

• 18 prezesów największych kanadyjskich korporacji w liście otwartym zwróciło się do premiera Kanady tymi słowy:

Nasze przedsiębiorstwa akceptują konieczność podjęcia zdecydowanych działań w świetle dowodów zawartych w raportach Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Akceptujemy konsensus IPCC wskazujący, że zmiany klimatu podwyższają ryzyko poważnych konsekwencji dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska. Mamy świadomość, że Kanada jest szczególnie narażona na skutki zmian klimatu.

Czy ekoterrorystom, po udanej infiltracji ONZ, najważniejszych akademii nauk oraz prominentnych instytutów badawczych, udało się uwieść rekiny biznesu?

To scenariusz dobry dla Hollywood, lecz niezbyt prawdopodobny w branży naukowej.

Na zdjęciu: portret ekoterrorysty (fot: flickr)

Informacje dodatkowe

Opracowanie na podstawie: How to Talk to a Climate Sceptic. Jest to blog o klimacie rekomendowany przez klimatologów z Realclimate - laureatów Science & Technology Web Awards, plasowanych na 21 miejscu listy najchętniej odwiedzanych blogów naukowych oraz zrzeszonych w Guardian Environment Network - sieci współpracy najszerzej piszącego o zmianach klimatycznych dziennika anglojęzycznego.Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia