Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > FAQ klimatyczny > Czy zmianami klimatu steruje aktywność Słońca?

Czy zmianami klimatu steruje aktywność Słońca?

Czwartek 12 marca 2009 / Robert Cyglicki

Bez wątpienia słońce przez stulecia wpływało na zmiany temperatury na Ziemi. Cykliczne okresy zlodowacenia w długich skalach czasowych przypisuje się zmianom orbity Ziemi i ilości dochodzącej energii słonecznej.

W krótkich skalach czasowych zmiany temperatury na Ziemi związane są z aktywnością słońca wyrażaną ilością obserwowanych plam na powierzchni Słońca.

Jednakże od początku lat 60. aktywność Słońca maleje, a temperatura wyraźnie rośnie. Różnica pomiędzy minimum a maksimum aktywności słonecznej w 11-letnim cyklu jest 10-krotnie mniejsza niż wpływ gazów cieplarnianych w tym samym przedziale czasowym. Oznacza to, że koncentracja gazów w atmosferze od około 50. lat jest dominującym czynnikiem kształtującym temperaturę Ziemi.


Source: http://www.globalwarmingart.com/wik...Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia