Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!

Opublikowane teksty

Jaki sens ekonomiczny ma ograniczanie emisji CO2?

Czwartek 26 marca 2009, Robert Cyglicki

Dowody naukowe na istnienie związku pomiędzy działalnością człowieka, koncentracją CO2 w atmosferze i zmianami klimatu są przytłaczające. Nie ma również wątpliwości co do tego, że skutki gospodarcze nasilających się zmian klimatycznych będą o wiele dotkliwsze niż obecny kryzys ekonomiczny. Jeżeli nie powstrzymamy narastającej koncentracji CO2 w atmosferze to podstawy egzystencji ludzi na całym świecie - takie jak dostęp do wody pitnej czy produkcja żywności – zostaną (...)

Czy wulkany emitują więcej CO2 niż ludzie?

Czwartek 12 marca 2009, Robert Cyglicki

Zdecydowanie nie. Choć wybuchy wulkanów są jednym z naturalnych źródeł emisji CO2, to szacuje się, że emitują one około 150 raz mniej dwutlenku węgla niż współczesna cywilizacja.

CO2 to tylko jeden z gazów cieplarnianych. Człowiek jest odpowiedzialny za niewielki procent CO2. Jak wobec tego możemy wpłynąć na zmianę temperatury?

Czwartek 12 marca 2009, Robert Cyglicki

Przy prawie pełnej szklance przelanie nawet o 1 proc. jej objętości powoduje, że płyn wycieknie. Między innymi na tym przykładzie naukowcy tłumaczą wpływ człowieka na globalne ocieplenie. Wszystko jedno, czy przekroczymy limit o jeden, czy o pięć procent – bo to i tak przepełnia szklankę.

Czy zmianami klimatu steruje aktywność Słońca?

Czwartek 12 marca 2009, Robert Cyglicki

Bez wątpienia słońce przez stulecia wpływało na zmiany temperatury na Ziemi. Cykliczne okresy zlodowacenia w długich skalach czasowych przypisuje się zmianom orbity Ziemi i ilości dochodzącej energii słonecznej.

Skoro para wodna jest gazem cieplarnianym w największym stopniu odpowiedzialnym za efekt cieplarniany, to dlaczego mówi się o redukcji CO2?

Czwartek 12 marca 2009, Robert Cyglicki

Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym gazem cieplarnianym jest para wodna, która odpowiada za około 60% efektu cieplarnianego. Jest ona jednak częścią zamkniętego obiegu wody w przyrodzie.

Ziemska Ruletka - rozmowy o klimacie

Wtorek 17 lutego 2009, Robert Cyglicki

Pomimo gorączkowych rozmów kończących się negocjacji na międzynarodowym szczycie klimatycznym w Poznaniu, niektórzy delegaci wciąż znajdują czas na pewną grę, której oddają się między sesjami. Gra nosi nazwę „Ziemska Ruletka” i rządzi się dość prostymi zasadami:

Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia