Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > Archiwum artykułów > Dieta – cud dla klimatu? Tylko wegetariańska!

Dieta – cud dla klimatu? Tylko wegetariańska!

Środa 20 maja 2009 / Marta Śmigrowska

Rumsztyk i antrykot są równie groźne dla klimatu, jak elektrownie węglowe.

Czy wiesz, że wyprodukowanie 1 kg wołowiny wymaga aż 10 kg paszy i wiąże się z emisją gazów cieplarnianych równoważną emisji samochodu terenowego podczas 140-kilometrowej wycieczki?

Mięso, choć pożywne, już wkrótce może nam stanąć w gardle. Naukowcy biją na alarm – produkcja mięsa odpowiada aż za 18% antropogennych emisji gazów cieplarnianych (czyli tych, za które odpowiedzialny jest człowiek).

Będzie jeszcze gorzej, bo do suto zastawionych stołów, wzorem państw zachodnich, zasiadają również mieszkańcy krajów uprzemysławiających się. Spożycie mięsa w Chinach gwałtownie rośnie (podobnie, jak obwód w pasie Chińczyków).

Przeciętny zjadacz chleba powinien poprzestać na chlebie (i innych produktach roślinnych)

Badania szacownych instytucji wyraźnie wskazują, że problem zmian klimatu jest nierozerwalnie związany z naszą dietą. Ograniczenie spożycia mięsa, bądź przejście na wegetarianizm, przestało być jedynie wyborem zdrowotnym, czy etycznym, a stało się aktem przyjaznym klimatowi.

Proces ten został dokładnie zanalizowany w raporcie FAO pod wiele mówiącym tytułem „Livestock long shadow” („Długi cień zwierząt hodowlanych”).

Trójca winowajców

Hodowla zwierząt i produkcja mięsa odpowiada aż za 18 % wszystkich antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych i aż za 80 % emisji całego rolnictwa!.

Hodowla zwierząt przyczynia się do emisji trzech istotnych gazów cieplarnianych. Są to:

-  dwutlenek węgla (CO2)

Emisje związane z hodowlą bydła, trzody chlewnej i drobiu stanowią ok. 9 % całkowitej antropogenicznej emisji tego gazu. Jako, że produkcja rolna na świecie zmierza ku modelowi rolnictwa intensywnego i bardzo energochłonnego, odsetek ten będzie rósł.

-  metan (CH4)

Aż 35-40% metanu uwalnianego przez człowieka powstaje w procesie hodowli bydła.

- podtlenek azotu (N2O)

N2O jest najsilniejszym gazem cieplarnianym w tej groźniej trójcy. Emisje powiązane z hodowlą bydła i trzody chlewnej stanowią aż 65 % wszystkich antropogenicznych emisji N2O. Przewiduje się dalszy wzrost emisji tego gazu.

Mięso – od nasionka aż po befsztyk

Niewielu mięsożernych uświadamia sobie, ile energii pochłonął befsztyk, tak smakowicie dymiący im na talerzu. Każdy etap wytwarzania mięsa wiąże się z emisją gazów cieplarnianych: od uprawy pasz, poprzez hodowlę zwierząt, na przetwórstwie i transporcie skończywszy.

Dla Waszej wygody stworzyliśmy przejrzystą tabelę, w której ujęliśmy najważniejsze relacje z raportu FAO:

Rodzaj emisji Szacowana wielkość emisji w skali globu
Etap 1: Emisje z produkcji paszy
Produkcja nawozów azotowych na paszę wymaga ogromnych ilości energii 41 mln ton CO2/rok
Produkcja pasz w gospodarstwach rolnych oznacza zużycie zarówno energii elektrycznej, jak i paliw do maszyn rolniczych 90 mln ton CO2/rok
Zmiany w gospodarowaniu ziemią – czyli wycinanie lasów na potrzeby uprawy zbóż na paszę to jedna z najpoważniejszych przyczyn zmian klimatycznych 2,4 mld ton CO2/rok
Oranie ziemi pod uprawę zbóż na paszę uwalnia z gleby zgromadzony tam węgiel 28 mln ton CO2/rok
Uprawa zbóż na paszę przyczynia się do pustynnienia gleb, a w konsekwencji do uwolnienia węgla zgromadzonego w glebie 100 mln ton CO2/rok
Etap 2: Emisje z hodowli zwierząt
Bydło, owce i kozy, tzw. przeżuwacze, w procesie fermentacji jelitowej uwalniają do atmosfery ogromne ilości metanu 86 mln ton metanu / rok
Metan uwalniany jest również z fermentujących odchodów zwierzęcych 18 mln ton metanu / rok
Etap 3: Emisje z produkcji mięsa i transportu
Przetwórstwo mięsa jest energochłonne Co najmniej kilkadziesiąt mln ton CO2/rok
Nie wolno nam zapomnieć o transporcie do konsumenta 0,8 mln ton CO2/rok

Pierwsze zdjęcie: flickrPolska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia