Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > Archiwum artykułów > Jak to robią inni? Wielka Brytania adaptuje się do zmian klimatu.

Jak to robią inni? Wielka Brytania adaptuje się do zmian klimatu.

Poniedziałek 23 sierpnia 2010 / Marta Śmigrowska

Zmiany klimatu już tu są. Rosną temperatury, długotrwałe susze przeplatają się z gwałtownymi falami opadów. Polski rząd nie proponuje nam jednak żadnych działań, które pozwoliłyby się do tych zmian przystosować. Za to Brytyjczycy zabrali się do tego z impetem.

W Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy Klimatycznej (The Climate Change Act):

1) Powstaje ogólnokrajowa ocena ryzyka związanego ze zmianami klimatu, aktualizowana co 5 lat (termin: początek 2011).

2) Powstaje Krajowa strategia adaptacyjna, również aktualizowana w cyklu pięcioletnim (termin: koniec 2012).

3) W Ramach Monitorowania Skuteczności Działania Samorządów Lokalnych (Local Government Performance Framework) pojawił się wskaźnik dotyczący zmian klimatu. Nakazuje on mierzyć samorządom postęp w planowaniu działań adaptacyjnych, w skali 1-4 (od identyfikacji kluczowych obszarów adaptacyjnych aż po przygotowanie planu działań na rzecz adaptacji). Skutek? Adaptacja stała się dla brytyjskich samorządów jednym z zagadnień priorytetowych.

4) Instytucje publiczne oraz realizujące zadania publiczne będą miały obowiązek raportowania rządowi, w jaki sposób oszacowały ryzyka klimatyczne oraz jakie działania zapobiegawcze lub dostosowawcze podjęły (pierwsze raporty: koniec 2011).

Dotyczy to przedsiębiorstw działających w kluczowych sektorach gospodarki: transport kolejowy i drogowy, dostawcy gazu, elektrownie, dystrybutorzy energii, zarządcy sieci przesyłowych, przedsiębiorstwa wodne i kanalizacyjne, poczta, urząd lotnictwa cywilnego.

Korzyści: operatorzy kluczowej infrastruktury przygotują się do zmian klimatu i publicznie zakomunikują swoje działania. Zidentyfikowane zostaną bariery adaptacji. Informacje z raportów zostaną użyte w krajowej Ocenie ryzyka.

5) W Internecie dostępny jest cały wachlarz interaktywnych narzędzi do szacowania potrzeb adaptacyjnych.

• Regionalne interaktywne mapy zmian klimatu, pozwalające oszacować zmiany dla różnych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych i różnych zmiennych (temperatura, opady, wzrost poziomu morza).

• Scenariusze oceny skutków społecznych i ekonomicznych.

• Narzędzia do oceny zysków i strat zw. z działaniami adaptacyjnymi (Excel). Odbiorcy to samorządy lokalne i instytucje publiczne. Przykłady: Koszty fal upałów na zdrowie mieszkańców gminy / powiatu (przedwczesne zgony, hospitalizacja) a koszty alternatywnych opcji adaptacyjnych. Koszt powodzi związanych ze zmianami klimatu a koszty różnych opcji adaptacyjnych.

• Narzędzia oceny ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorców, w tym biznesowy poradnik przeciwpowodziowy.

• Narzędzia dla gmin (nakierowane np. na wypracowanie wstępnych szacunków, co do zjawisk pogodowych występujących na danym obszarze, co one znaczą dla gminy oraz ogólnych wniosek).

• Baza danych o już podjętych działaniach adaptacyjnych.

Fot: flickr.
Jakieś wiadomości lub komentarze?
  • Paragrafy możesz tworzyć pozostawiając puste linijki. Jeśli chcesz dodać link wpisz: www.adresstrony.pl. Zostanie automatycznie przetworzony w link. Komentarze z reklamami będą natychmiast usuwane!

(Twój adres nie będzie publiczny)

Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia