Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > FAQ klimatyczny > Gdzie szukać rzetelnej informacji o zmianach klimatycznych?

Gdzie szukać rzetelnej informacji o zmianach klimatycznych?

Wtorek 26 maja 2009 / Marta Śmigrowska

Często jesteśmy proszeni o wskazanie dobrych źródeł wiedzy “w pigułce” o zmianach klimatycznych – oto pierwsza odsłona. Będziemy uzupełniać bazę o nowe ciekawe źródła, w miarę ich powstawania bądź odkrywania.

Czytelnicy różnią się potrzebami, dlatego posegregujemy źródła według stopnia zaawansowania czytelników.

Dla zupełnie początkujących:

NCAR - National Center for Atmospheric Research (US): Weather and climate basics

Oxford University: The basics of climate prediction

Pew Center: Global Warming basics

Wikipedia: Global Warming

NASA: Global Warming update

National Academy of Science: Understanding and Responding to Climate Change

Encyclopedia of Earth:Climate Change Collection

Global Warming FAQ (Tom Rees)

Wydano również kompendium wiedzy dotyczące klimatu, firmowane przez szereg agencji: amerykańskie The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Science Foundation (NSF) oraz American Association for the Advancement of Science (AAAS). Broszura dostępna jest tutaj (a tutaj w pdf)

Dla dysponujących wiedzą podstawową:

Frequently Asked Questions (FAQ) 4 Raportu IPCC będą znakomitym początkiem. Znajdziemy tam odpowiedź na następujące pytania (linki odnoszą do stron w jęz. angielskim):

Jakie czynniki determinują klimat ziemski?

Jak się mają zmiany klimatyczne do pogody?

Czym jest efekt cieplarniany?

W jaki sposób działalność ludzka przyczynia się do zmian klimatu i jak to się ma do czynników naturalnych?

Jak zmieniają się temperatury na Ziemi?

Jak zmieniają się opady?

Czy zaszły zmiany w zakresie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze, powodzie i huragany?

Czy ilość śniegu i lodu na Ziemi się zmniejsza?

Czy podnosi się poziom mórz i oceanów?

Co powodowało epoki lodowcowe i inne istotne zmiany klimatyczne zanim nastała era przemysłowa?

Czy obecne zmiany klimatu są czymś niezwykłym na tle wcześniejszych zmian w historii Ziemi?

Czy wzrost dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze w epoce przemysłowej jest powodowany działalnością człowieka?

Jaka jest wiarygodność modeli używanych do przewidywania przyszłych zmian klimatu?

Czy pojedyncze ekstrema pogodowe mogą być przypisywane globalnemu ociepleniu?

Czy XX-wieczne ocieplenie może być przypisane czynnikom naturalnym?

Czy zmiany klimatyczne wymuszą zmiany w zakresie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takie jak fale upałów, susze, powodzie i huragany?

Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia wielkich i gwałtownych zmian klimatycznych, takich jak całkowite stopnienie lodowców, czy zmiany w cyrkulacji oceanicznej?

Jeżeli zredukujemy emisje gazów cieplarnianych, jak szybko spadnie ich stężenie w atmosferze?

Czy przewidywane zmiany klimatyczne będą różne w różnych regionach?

Dla poinformowanych, ale poszukujących szczegółowej informacji:

Nauka

Nie ma nic lepszego niż same raporty IPCC (Czwarty Raport: AR4 2007, Trzeci Raport: TAR 2001).

Historia

"Discovery of Global Warming" – strona uznanego historyka fizyki i geofizyki Spencera Weartsa

Sztuka

"Global Warming Art" – strona Robert Rohdesa

Dla poinformowanych, ale poszukujących odpowiedzi na najważniejsze argumenty sceptyków klimatycznych:

Wszystkie poniższe strony zawierają odpowiednio posegregowane informacje demaskujące najpowszechniejsze argumenty sceptyków:

How to talk to Global Warming Skeptic Cobiego Becksa na scienceblogs.com

• New Scientist: Climate Change: A guide for the perplexed

• RealClimate: Response to common contrarian arguments

• Brytyjski National Environment Research Council (NERC): Climate change debate summary

• Brytyjskie Biuro Meteorologiczne (UK Met Office): Climate Change Myths

A Thorough Debunking Briana Anglissa

Skeptical Science Johna Crossa

The Global Warming Debate

Zapraszamy do zgłaszania innych interesujących stron.


Tekst jest tłumaczeniem z blogu Realclimate

Tłumaczenie: Marta Śmigrowska

Fot: flickrPolska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia