Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > FAQ klimatyczny > Klimat to skomplikowana sprawa. Czy wśród naukowców jest konsensus w sprawie (...)

Klimat to skomplikowana sprawa. Czy wśród naukowców jest konsensus w sprawie zmian klimatu?

Środa 27 maja 2009 / Marta Śmigrowska

Naturalnie, istnieje wiele nierozwiązanych problemów, a debata pozostaje otwarta. Dotyczy jednak kwestii szczegółowych, nie pryncypiów.

Jeżeli spojrzeć na ostatnie raporty i wyniki badań, debaty tyczą się kwestii pokroju: dlaczego modelowanie promieniowania długofalowego w górnej warstwie atmosfery w tropikach nie pokrywa się z odczytami satelitarnymi, albo w jaki sposób rozmiar kryształków lodu w chmurach typu cirrus wpływa na ilość promieniowania krótkiego odbitego z powrotem w przestrzeń kosmiczną, albo dokładnie jaką część ochłodzenia stratosfery można przypisać dziurze ozonowej. Nikt już w środowisku naukowym nie rozważa, czy zmiany stężenia CO2 w powietrzu zwiększają efekt cieplarniany, czy obecne ocieplenie przypisać działalności ludzkiej, albo czy poziom mórz i oceanów wzrósł w przeciągu ostatniego stulecia. Tutaj mamy naukowy konsensus.

Dokładniej, konsensus w kwestii antropogenicznego (czyli wywołanego przez człowieka) ocieplenia klimatu dotyczy następujących kwestii:

• zachodzi wyraźnie ocieplenie klimatu, którego nie da się przypisać jedynie czynnikom naturalnym

• główną przyczyną przeważającej części tego ocieplenia jest rosnący poziom gazu cieplarnianego CO2

• zrost stężenia CO2 jest wynikiem spalania paliw kopalnych

• jeżeli stężenie CO2 w obecnym stuleciu będzie nadal rosło, ocieplenie będzie postępować

• zmiany klimatyczne przewidywane w tym stuleciu stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzkiej egzystencji i dla środowiska naturalnego

Istnieją teorie zaprzeczające powyższym twierdzeniom i alternatywne punkty widzenia, jednakże ich proponenci pozostają w absolutnej mniejszości.

Czy potrzebujemy jednomyślności, by zawierzyć nauce? Równie dobrze możemy kwestionować budowę Ziemi, bo niewątpliwie znajdzie się naukowiec, który stwierdzi, że w środku jest pusta…

Ten konsensus został odzwierciedlony w raportach Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu IPCC: Trzecim raporcie z 2001 r. (TAR WG1) oraz w Czwartym Raporcie z 2007 r (WG 1 AR4). Są to najszerzej zakrojone kompilacje oraz przegląd obecnego stanu nauk o klimacie, jakie kiedykolwiek podjęto i prawdopodobnie najsolidniej zrecenzowane naukowe dokumenty w historii.

Raporty zostały sfinansowane przez ONZ, natomiast badania, które omawiają - już nie. Niezależni byli również naukowcy zaangażowani w prace nad raportami, reprezentujący kraje całego świata.

Na ostatni, czwarty raport powołują się następujące szacowne państwowe akademie nauk:

• Academia Brasiliera de Ciências (Brazylia)

• Royal Society of Canada

• Chinese Academy of Sciences

• Academié des Sciences (Francja)

• Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Niemcy)

• Indian National Science Academy

• Accademia dei Lincei (Włochy)

• Science Council of Japan

• Meksykańska Akademia Nauk

• Rosyjska Akademia Nauk

• Akademia Nauk RPA

• Royal Society (Wielka Brytania)

• National Academy of Sciences (USA)

• Royal Society of New Zeland

• Polska Akademia Nauka

• European Academy of Sciences and Arts

• International Council for Science

Poparcia, bądź odniesienia zostały zawarte w tych dokumentach: pdf, pdf, pdf, pdf, pdf oraz tutaj.

Konkluzje wcześniejszego, trzeciego raportu zostały poparte w obu, bądź w jednym z przywołanych obok dokumentów: pdf, ,pdf.

Obok wyżej wymienionych akademii raport został poparty przez:

• Australian Academy of Sciences

• Royal Flemish Academy of Belgium for Sciences and the Arts

• Caribbean Academy of Sciences

• Indonesian Academy of Sciences

• Royal Irish Academy

• Academy of Sciences Malaysia

• Royal Swedish Academy of Sciences

Obok akademii nauk, następujące instytucje specjalizujące się w badaniach nad klimatem, atmosferą, oceanami i/bądź naukami przyrodniczymi, poparły Raporty IPCC, bądź opublikowały takie same konkluzje (poparcia poniżej dotyczą trzeciego lub/i czwartego raportu):

* NASA’s Goddard Institute of Space Studies (GISS)

* National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

* National Academy of Sciences (NAS)

* State of the Canadian Cryosphere (SOCC)

* Environmental Protection Agency (EPA)

* Royal Society of the United Kingdom (RS)

* American Geophysical Union (AGU)

* American Institute of Physics (AIP)

* National Center for Atmospheric Research (NCAR)

* American Meteorological Society (AMS)

* Canadian Meteorological and Oceanographic Society (CMOS)

* European Science Foundation

Jeżeli to nie jest naukowy konsensus, to jak może wyglądać konsensus???

P.S: Można podejrzewać, że za takimi poparciami, dającym wrażenie instytucjonalnej jednomyślności, kryją się wewnętrzne debaty. Poczyniono badania odnoszące się i do tej szczególnej kwestii. My zajmujemy się tym tutaj.

Fot: flickr

Informacje dodatkowe

Opracowanie na podstawie: How to Talk to a Climate Sceptic. Jest to blog o klimacie rekomendowany przez klimatologów z Realclimate - laureatów Science & Technology Web Awards, plasowanych na 21 miejscu listy najchętniej odwiedzanych blogów naukowych oraz zrzeszonych w Guardian Environment Network - sieci współpracy najszerzej piszącego o zmianach klimatycznych dziennika anglojęzycznego.Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia