Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > Archiwum artykułów > Konferencja Klimatyczna w Kopenhadze (2009)

Konferencja Klimatyczna w Kopenhadze (2009)

Wtorek 10 marca 2009 / Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Czy są perspektywy na porozumienie stron w Kopenhadze na COP15? Jaka w tym rola Polski? Dowiedz się także jakie, najważniejsze spotkania będą miały miejsce w tym roku przed Konferencją w Kopenhadze.

Dwuletnia droga do nowego, ambitnego porozumienia po 2012 roku może okazać się trudniejsza niż sądzono. Konsekwencją tego, że w trakcie Konferencji w Poznaniu nie nastąpił przełom w negocjacjach, jest konieczność prowadzenia bardzo intensywnych prac w pierwszej połowie 2009 roku. Tekst negocjacyjny musi być bowiem dostarczony stronom Konwencji na pół roku przed COP15/MOP 5 tj. najpóźniej w czerwcu 2009 roku.

Negocjacje w Poznaniu pokazały, że należy poważnie obawiać się, że albo porozumienie w Kopenhadze będzie słabe, albo jego osiągnięcie zostanie przesunięte na COP16. Drugi scenariusz oznaczałby, że świat wejdzie w rok 2013 bez żadnego dokumentu zobowiązującego do redukcji emisji.

Dla polskiej dyplomacji okres ten jest ważny gdyż przez cały ten rok, aż do pierwszego dnia Konferencji w Kopenhadze, funkcję prezydenta COP pełni polski Minister Środowiska – prof. Maciej Nowicki. Na nim oraz na Sekretariacie Konwencji spoczywa przygotowanie podstaw przyszłego porozumienia, które powinno zawierać ustalenia co do:

  • pułapu dopuszczalnej globalnej emisji czyli stabilizacji koncentracji CO2 na odpowiednim poziomie;
  • rozdziału odpowiedzialności poszczególnych krajów w zakresie wspólnej odpowiedzialności i zróżnicowanych zobowiązań;
  • skutecznych mechanizmów osiągnięcia przyjętych zobowiązań dotyczących transferu technologii, adaptacji i mechanizmów finansowych.

Najważniejsze spotkania w roku 2009 przygotowujące społeczność międzynarodową do COP16:

  • Międzynarodowy Kongres Naukowy nt. Zmian Klimatu pt. „Globalne zagrożenie, wyzwania i decyzje”,10-12 marca, Kopenhaga;
  • Spotkanie nr 5 AWG-LCA i nr 7 AWG-KP, 30 marca – 9 kwietnia, Bonn;
  • Globalny Szczyt Ludności Tubylczej nt. Zmian Klimatu, 20-24 kwietnia Anchorage, Alaska, USA;
  • 30. Sesja Ciał Doradczych Konwencji [1] oraz spotkanie nr 6 AWG-LCA i nr 8 AWG-KP, 1-12 czerwca, Bonn;
  • Spotkanie nr 7 AWG-LCA i nr 9 AWG-KP, sierpień, Bonn;
  • III Światowa Konferencja nt. Klimatu, 31 sierpnia – 4 września, Genewa;
  • Szczyt Klimatyczny (COP 15/MOP5); 7-18 grudnia, Kopenhaga.

Przypisy

[1] SBI i SBSTA

Informacje dodatkowe

Artykuł powstał na podstawie publikacji przygotowanej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju na zlecenie Polskiej Zielonej Sieci.

Autorami są: Aleksandra Arcipowska, Andrzej Kassenberg

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji PozarządowychPolska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia