Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!

Opublikowane teksty

Organizacje ekologiczne – istotny gracz

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

W XIV Konferencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu w Poznaniu wraz z przedstawicielami miast, parlamentów, ludności tubylczej, mediów i innych, brała udział liczna grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych, zarówno ekologicznych (ang. environmental non-governmental organization, ENGO), jak i biznesowych (ang. business non-governmental organization, BINGO).

Polska w walce ze zmianami klimatu

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Polska musi sprostać temu, że nasza gospodarka bazuje w znaczącym stopniu na paliwach kopalnych, czego konsekwencją są bardzo wysokie emisje. Jakie wobec tego jest miejsce Polski w międzynarodowej walce ze zmianami klimatu?

UE przed Kopenhagą

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Stanowisko UE to dla Polski bardzo ważny aspekt negocjacji, bowiem to w tym obszarze musimy się odnaleźć. Jakie zatem jest stanowisko UE przed nadchodzącymi negocjacjami?

UE a zobowiązania Protokołu z Kioto

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Mimo ambitnej polityki UE oraz pozycji lidera w sprawach ochrony klimatu na arenie międzynarodowej, sytuacja wewnątrz Unii Europejskiej jest dużo bardziej zróżnicowana.

UE a pakiet energetyczno-klimatyczny

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Bardzo ważnym działaniem UE jest próba zintegrowania polityki klimatycznej i energetycznej przez wdrożenie Pakietu energetyczno-klimatycznego. Dowiedz się więcej czym jest pakiet i na jakim etapie są obecnie prace.

UE liderem w walce ze zmianami klimatu

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Unia Europejska od wielu lat jest liderem przeciwdziałania zmianom klimatu, starając się w ten sposób budować swoją silną międzynarodową pozycję polityczną. Inicjatywa europejska na rzecz ochrony klimatu została podjęta w 1991 roku i od tego czasu realizowane są różne przedsięwzięcia, m.in. Europejski System Handlu Emisjami CO2 (ang. EU-ETS) obejmujący prawie 12 000 instalacji przemysłowych w 27 krajach.

Konferencja Klimatyczna w Kopenhadze (2009)

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Czy są perspektywy na porozumienie stron w Kopenhadze na COP15? Jaka w tym rola Polski? Dowiedz się także jakie, najważniejsze spotkania będą miały miejsce w tym roku przed Konferencją w Kopenhadze.

Konferencja Klimatyczna w Poznaniu (2008)

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

W 2008 roku Polska była organizatorem Konferencji Klimatycznej. Wg uczestników spisaliśmy się jako organizatorzy tak prestiżowej i istotnej dla świata imprezy. Jednak czy wyniki samej Konferencji są satysfakcjonujące?

Konferencja Klimatyczna na Bali (2007)

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Dowiedz się co zostało ustalone w trakcie Konferencji Klimatycznej na Bali w 2007 roku.

Co dalej z redukcją gazów cieplarnianych po 2012 roku?

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Dowiedz się jakie kroki powinny zostać przedsięwzięte w celu stworzenia właściwych regulacji międzynarodowych. Jakie są kluczowe elementy negocjacji międzynarodowych? Zapraszamy do lektury!

Co robi świat aby przeciwdziałać zmianom klimatu?

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Jaka instytucja zajmuje się międzyrządowymi negocjacjami w zakresie zmian klimatu? Jakie są cele Konwencji Klimatycznej i jaka jest jej struktura? Jakie dokumenty powstają na mocy negocjacji? Tego wszystkiego dowiesz się czytając poniższy artykuł.

Czy grożą nam zmiany klimatu?

Wtorek 10 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

W jaki sposób powstają gazy cieplarniane? O ile wzrosły emisje w ostatnich wiekach i co ma na to największy wpływ? Które państwa przodują w emisjach? Tego wszystkiego i jeszcze więcej dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym są zmiany klimatu Ziemi?

Poniedziałek 9 marca 2009, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym i pewnie nie zwracałby naszej uwagi, gdyby nie fakt, że człowiek – spalając węgiel, ropę i gaz – uwalnia do atmosfery dodatkowe ilości gazów potęgujących zjawisko efektu cieplarnianego. Okazuje się, że zbyt wysoki i szybki wzrost temperatury Ziemi może powodować katastrofalne skutki oraz zagrażać życiu na naszej planecie.

Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia