Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > FAQ klimatyczny > Modele modelami, ale czy są empiryczne dowody na istnienie globalnego (...)

Modele modelami, ale czy są empiryczne dowody na istnienie globalnego ocieplenia?

Wtorek 26 maja 2009 / Marta Śmigrowska

Globalne ocieplenie nie jest wynikiem modelowania komputerowego. Poparte jest obserwacją szeregu parametrów o globalnym zasięgu.

Stacje meteorologiczne

Najprostszym wskaźnikiem są zapisy rzeczywistych temperatur zebrane w naziemnych stacjach pomiarowych.

Jakkolwiek w Anglii istnieją miejsca, które mogą się poszczycić zapisami temperatur sięgającymi klika wieków wstecz, najważniejsze globalne systemy monitorowania temperatur cofają nas o jakieś 150 lat, a to z uwagi na to, że w przeszłości nie dysponowano wystarczającą liczbą stacji pomiarowych, odpowiednio rozmieszczonych w różnych częściach globu.

Czołowe ośrodki badań klimatu na świecie to:

NASA/GISS (należący do NASA Goddard Institute for Space Studies)

CRU – Climatic Research Unit przy Uniwersytecie Wschodniej Anglii w Norwich (współpracujący z Hadley Center - Brytyjskim Biurem Meteorologicznym w Exeter)

Zarówno pomiary NASA, jak i CRU wskazują niezachwiany trend wzrostowy temperatury.

Inne metody szacowania zmian klimatycznych

Obok bezpośrednich pomiarów naziemnych, istnieją inne sposoby pomiaru oraz inne parametry, które potwierdzają ogólną tendencję oraz skalę zmian klimatycznych. Poniższe badania empiryczne potwierdzają, że Ziemia się ociepla (odsyłacze przekierowują na strony anglojęzyczne):

Słoje drzew dostarczają danych proxy dla badań klimatycznych

Słoje drzew dostarczają danych proxy dla badań klimatycznych
Fot: wikipedia

Dane satelitarne

Radiosondy (zestaw pomiarowy zazwyczaj przymocowany do balonu meteorologicznego lub zrzucany z samolotu)

Odwierty głębinowe

Topnienie lodowców górskich

Topnienie lodu morskiego

Wzrost poziomu mórz i oceanów

Rekonstrukcje oparte na danych pośrednich (tzw. proxy), czyli danych nie powiązanych bezpośrednio z naukami o klimacie, ale oferujących informację dla tych nauk istotną - mogą to być słoje drzew, koralowce albo pyłki oraz pozostałości roślinne i zwierzęce w osadach jezior i oceanów

Topnienie wiecznej zmarzliny

Nie ma miejsca na wątpliwości – Ziemia ociepla się w ogromnej skali i niespotykanym tempie.

Fot: flickr

Informacje dodatkowe

Opracowanie na podstawie: How to Talk to a Climate Sceptic - blogu o klimacie rekomendowanego przez klimatologów z Realclimate.



Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia