Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > FAQ klimatyczny > Skoro para wodna jest gazem cieplarnianym w największym stopniu (...)

Skoro para wodna jest gazem cieplarnianym w największym stopniu odpowiedzialnym za efekt cieplarniany, to dlaczego mówi się o redukcji CO2?

Czwartek 12 marca 2009 / Robert Cyglicki

Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym gazem cieplarnianym jest para wodna, która odpowiada za około 60% efektu cieplarnianego. Jest ona jednak częścią zamkniętego obiegu wody w przyrodzie.

Globalna zawartość pary wodnej w atmosferze była regulowana procesami naturalnymi, a więc tymi samymi które stabilizowały temperaturę na Ziemi. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku dwutlenku węgla (CO2), który jest drugim co do ważności gazem cieplarnianym, odpowiadającym za około 20% efektu cieplarnianego. Ten wytwarzany jest przez człowieka w skali o wiele większej niż para wodna.

Ustalono, że przed rewolucją przemysłową zawartość CO2 na milion cząsteczek powietrza wynosiła 280 (z ang. ppm – parts per milion), obecnie mówi się już o 388-390 ppm. Działalności człowieka naukowcy przypisują co najmniej 30% wzrost zawartości CO2 w atmosferze. Od kilkudziesięciu lat jego koncentracja zbiega się z rosnącą temperaturą na Ziemi, co w efekcie powoduje różnego rodzaju sprzężenia zwrotne w przyrodzie powodujące nasilanie się zmian klimatu.

Analiza rdzeni lodowych potwierdziła, że obecne stężenie CO2 w atmosferze jest bezprecedensowe na przestrzeni ostatnich 650 tys. lat, i najprawdopodobniej największe od 3 milionów lat.

Wykres - analiza rdzeni lodowych

Wykres - analiza rdzeni lodowych

Źródło: http://www.globalwarmingart.com/wik...Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia