Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!

UE przed Kopenhagą

Wtorek 10 marca 2009 / Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Stanowisko UE to dla Polski bardzo ważny aspekt negocjacji, bowiem to w tym obszarze musimy się odnaleźć. Jakie zatem jest stanowisko UE przed nadchodzącymi negocjacjami?

Podczas konferencji w Poznaniu zdecydowanie osłabła dotychczasowa pozycja UE, jako lidera w procesie negocjacji. Nie dość, że UE jedynie powtórzyła stanowisko ze spotkania na Bali, to również nie wysunęła żadnych konstruktywnych propozycji w czasie negocjacji. Dodatkowo, pozycję UE osłabiła wewnętrzna dyskusja dotycząca Pakietu energetyczno-klimatycznego, która toczona była równolegle do trwającej w Poznaniu konferencji. Mimo zapewnień, że kryzys finansowy nie ma wpływu na negocjacje, to wyraźnie państwa rozwinięte (w tym Unia Europejska) głosiły zdecydowanie bardziej ostrożne stanowiska.

W dniu 28 stycznia 2009 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję [1] dotyczącą globalnego porozumienia o redukcji emisji gazów cieplarnianych w Kopenhadze.

Wśród najważniejszych postanowień pojawiły się aspekty dotyczące:

 • redukcji emisji przez kraje rozwinięte o 20-45% do roku 2020 oraz o 80-95 % do roku 2050;
 • redukcji emisji przez kraje rozwijające się o 15-30% do roku 2020 w stosunku do scenariusza BAU;
 • ograniczania wycinania lasów tropikalnych o co najmniej 50% do roku 2020;
 • konieczności opracowania przez kraje rozwijające się (poza najbiedniejszymi) strategii rozwoju, w oparciu o model gospodarek niskowęglowych;
 • zwiększenia wydatków na inwestycje ograniczające emisje gazów cieplarnianych do 175 mld rocznie w roku 2020 (ponad połowa ze środków ma być wydatkowana w krajach rozwijających się);
 • wsparcia dla krajów najbardziej potrzebujących pomocy w adaptacji do zmian klimatu (w 2013 roku ponad 5 mld euro, a w 2020 roku ponad 10 mld euro);
 • innowacyjnego finansowania w ramach systemu handlu emisjami;
 • utworzenia przez UE do roku 2015 rynku emisji związków węgla obejmującego państwa OECD, a od 2020 także największe gospodarki wschodzące, a potem cały świat.

W dniu 4 lutego 2009 roku Parlament Europejski przedstawił rekomendacje [2], w których wzywa do:

 • utrzymania celu zatrzymania wzrostu temperatury poniżej 2ºC i ograniczenia emisji przez EU i inne kraje rozwijające się o 25-40% do roku 2020 i minimum 80% do 2050 roku;
 • obowiązkowego wzrostu efektywności energetycznej o 20% do roku 2020;
 • ustalenia długoterminowego celu zeroemisyjnych budynków dla mieszkalnictwa do 2015 roku, a budynków publicznych do 2020 roku;
 • wsparcia UE i krajów członkowskich w dziedzinie badań i rozwoju nowych technologii wytwarzania energii (ogniwa paliwowe, systemy hybrydowe, wodorowe, elektryczne, itd.);
 • ustalenia przez Komisję Europejską celu redukcji emisji gazów cieplarnianych dla sektora rolnictwa;
 • zapewnienia przez kraje członkowskie mieszkańcom Unii darmowych audytów energetycznych;
 • stworzenia systemu informowania konsumentów o tzw. śladzie węglowym produktów i usług.

Ślad węglowy

Całkowita wielkość emisji gazów cieplarnianych spowodowana bezpośrednio i pośrednio działalnością człowieka lub cyklem życia produktu wyrażona w kilogramach ekwiwalentnego CO2. Ślad węglowy może być liczony dla kraju, regionu, miasta, gminy, przedsiębiorstwa produkcyjnego czy usługowego, biura, czy też rodziny lub pojedynczej osoby. Instytut na rzecz Ekorozwoju policzył ślad węglowy dla miasta Warszawy – 10,7 mln ton CO2eq w roku 2007 (tj. 6,29 ton CO2eq na osobę) i dla Banku Ochrony Środowiska – 7,7 tys. ton CO2eq w roku 2007. Wyliczenie wskaźnika pozwala z jednej strony na określenie działań kompensacyjnych (sadzenie lasu, finansowanie odnawialnych źródeł energii itp.), a z drugiej zaś na przygotowanie i wdrażanie programu ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Informacje dodatkowe

Artykuł powstał na podstawie publikacji przygotowanej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju na zlecenie Polskiej Zielonej Sieci.

Autorami są: Aleksandra Arcipowska, Andrzej Kassenberg

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji PozarządowychPolska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia