Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > BLOG > Co wynika z konferencji COP14 w Poznaniu? Analiza sytuacji przed (...)

Co wynika z konferencji COP14 w Poznaniu? Analiza sytuacji przed COP15

Wtorek 31 marca 2009 / Emilia Ślimko

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Mirosława Sobolewskiego z Polskiego Klubu Ekologicznego, w którym autor przedstawia kontekst światowych negocjacji w sprawie zmian klimatu, poddaje analizie dorobek COP14 oraz zwraca uwagę na skomplikowane problemy, z którymi musi się zmierzyć świat podczas negocjacji nad protokołem post-2012.

Główna konstatacja rozważań Sobolewskiego brzmi - mimo pojawiania się coraz liczniejszych dowodów potwierdzających wpływ działalności człowieka na światowy system klimatyczny, polityka międzynarodowa wciąż nie znajduje odpowiedzi, jak temu skutecznie zaradzić.

Wszystkie scenariusze wskazują, że to właśnie w krajach rozwijających się najsilniej będą rosły emisje

Mirosław Sobolewski, Polski Klub Ekologiczny

Oceniona jako wielki sukces organizacyjny konferencja COP 14, w aspekcie merytorycznym ukazała silne rozbieżności stanowisk Stron, co nie jest dobrą wróżbą dla toczonych negocjacji. W 2012 przestanie obowiązywać Protokół z Kioto, który choć nie jest doskonały, to jednak to jedyny jak do tej pory dokument, zobowiązujący Państwa do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Proces negocjacyjny zakończyć się ma w grudniu w Kopenhadze wypracowaniem nowego porozumienia.

Jak pisze Sobolewski, nowe porozumienie musi objąć nie tylko zobowiązania do redukcji emisji oraz do rozdziału „wysiłku redukcyjnego” pomiędzy państwami.

„Już teraz widać, że w negocjacjach coraz większego znaczenia nabierają nowe wątki, niemal nieobecne w protokole z Kioto. Należą do nich m.in. sprawy związane ze stworzeniem mechanizmów ułatwiających adaptowanie się społeczeństw i gospodarek do zmian klimatycznych, a także transfer „przyjaznych klimatowi” technologii do krajów Południa. Wszystkie scenariusze wskazują, że to właśnie w krajach rozwijających się najsilniej będą rosły emisje (…) Jest zatem konieczne, by dokonujący się tam wzrost oparty był w możliwie szerokim zakresie o technologie niskoemisyjne (będące głównie w posiadaniu przedsiębiorstw i krajów bogatych)” - stwierdza autor.

Link do artykułu: http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.phpPolska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia