Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > BLOG > Panie Premierze, ratuj klimat! - list otwarty Koalicji Klimatycznej

Panie Premierze, ratuj klimat! - list otwarty Koalicji Klimatycznej

Środa 16 grudnia 2009 / PKE OM, Koalicja Klimatyczna

Przybycie do Kopenhagi na kluczowy etap negocjacji klimatycznych ponad 100 głów państw i szefów rządów z całego świata, tworzy wyjątkową szansę na podpisanie sprawiedliwego, ambitnego i prawnie wiążącego porozumienia dla ochrony klimatu.

Rezultat tych niezwykle ważnych obrad zależy od poziomu ambicji i determinacji uczestniczących w nich polityków, a wiec także od Pana, Szanowny Panie Premierze.

W rękach Pana spoczywa wizerunek Polski na arenie polityki międzynarodowej. A przede wszystkim właśnie teraz ma Pan niepowtarzalną możliwość realnego wpływu na przyszłość naszej planety.

Zdaniem Koalicji Klimatycznej Polska powinna poprzeć bezwarunkowe podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych Unii do 30% do roku 2020 i zmobilizować inne kraje rozwinięte do podjęcia podobnych zobowiązań, a tym samym zwiększyć szanse na zawarcie w Kopenhadze porozumienia.

Musimy mieć na uwadze fakt, że celem wszystkich krajów rozwiniętych powinno być uzyskanie co najmniej 40% redukcji w 2020 roku. Jeśli mamy być bezpieczni, powinniśmy przyjąć cel redukcyjny wskazywany w badaniach naukowych. Nasz kraj, którego rozwój wsparła obfita pomoc innych państw świata, powinien także zachęcać pozostałe kraje Unii do zadeklarowania pomocy dla krajów rozwijających się. To nasz etyczny obowiązek. Jako kraj, który długo korzystał z pomocy innych, powinniśmy zrozumieć trudną sytuację krajów rozwijających się i nie zmuszać ich do dokonywania dramatycznych wyborów między rozwojem a adaptacją do zmian klimatu. Dla państw Afryki, Azji, Ameryki Południowej, czy małych krajów wyspiarskich zmiany klimatu to nie artykuł w gazecie czy debata naukowa, ale rzeczywistość, która rujnuje i zabija dziesiątki tysięcy ludzi. Ich bezpieczeństwo, tak jak bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków jest w rękach Pana Premiera i innych światowych przywódców, którzy przybędą na Konferencję Klimatyczną do Kopenhagi.

Panie Premierze, w negocjacjach potrzebny jest przełom. Po dającym nadzieję pierwszym tygodniu rozmów, początek drugiego przyniósł dramatyczne wycofanie się z negocjacji rozczarowanych ich przebiegiem krajów afrykańskich. Aby przełamać impas, Unia Europejska powinna ponownie zająć pozycję lidera negocjacji i odbudować zaufanie między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Sukces osiągniemy tylko wtedy, gdy naprawdę będziemy pracować nad nim razem, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami solidarności i sprawiedliwości.

Koalicja Klimatyczna pragnie zwrócić uwagę Pana Premiera także na fakt, że przyjęcie wyższego celu redukcyjnego wbrew pozorom nie jest zagrożeniem, ale szansą na transformację w kierunku bardziej konkurencyjnej, zielonej gospodarki. Powinniśmy przestać traktować wydatki na ochronę klimatu jedynie jako narzucony nam koszt, a widzieć w tym inwestycje, które zaprocentują w przyszłości. Przyczynią się do zwiększenia innowacyjności, modernizacji polskiej gospodarki, budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Liczy się to, kto pierwszy wykorzysta te szansę, gdyż zdobędzie dzięki temu przewagę konkurencyjną.

Większość Polaków uważa, że zmiany klimatu będą miały poważne konsekwencje dla świata, a rząd powinien podjąć działania, aby je ograniczyć, nawet jeśli miałoby to spowodować wzrost kosztów energii . Podjęcia odważnych, ratujących klimat decyzji, oczekuje od Pana Premiera polskie społeczeństwo. Takich decyzji oczekuje od Pana także Koalicja Klimatyczna.

Panie Premierze, jeśli bierze Pan pod uwagę opinie swoich wyborców, powinien Pan przyjechać do Kopenhagi z zamiarem podjęcia ambitnych zobowiązań. Powinien Pan udowodnić, że faktycznie rozumie Pan, na czym polega solidarne przeciwdziałanie globalnym zagrożeniom. Mówił Pan pięknie o potrzebie solidarności międzynarodowej na Szczycie Klimatycznym w Poznaniu w grudniu 2008 roku. Teraz, rok później, w Kopenhadze nie potrzebujemy już słów, ale czynów!

Organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej*

Oraz delegaci z całego świata:

źródło: Koalicja Klimatyczna www.koalicjaklimatyczna.org

Informacje dodatkowe

*Członkowie Koalicji Klimatycznej: Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekorozwoju, Greenpeace Polska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 18 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.
Jakieś wiadomości lub komentarze?
  • Paragrafy możesz tworzyć pozostawiając puste linijki. Jeśli chcesz dodać link wpisz: www.adresstrony.pl. Zostanie automatycznie przetworzony w link. Komentarze z reklamami będą natychmiast usuwane!

(Twój adres nie będzie publiczny)

Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia