Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > BLOG > Społeczeństwo obywatelskie wyrzucone z negocjacji klimatycznych. ONZ łamie (...)

Społeczeństwo obywatelskie wyrzucone z negocjacji klimatycznych. ONZ łamie Konwencję Klimatyczną!

Środa 16 grudnia 2009 / Ola Antonowicz

Dziś na negocjacje klimatyczne w Kopenhadze nie wpuszczono kilkuset przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego świata, mających status obserwatorów Konwencji Klimatycznej.

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego począwszy od Nigerii, przez Japonię do Danii byli oficjalnymi uczestnikami szczytu przez ostatnie prawie 2 tygodnie. Gdy dzisiaj rano próbowali dostać się na konferencję, dowiedzieli się, że posiadane przez nich oficjalne identyfikatory straciły ważność, mimo, że zgodnie z informacją Sekretariatu UNFCCC powinny być nadal ważne.

Szef Friends of the Earth International (jednej z organizacji, której odmówiono wstępu), Nnimmo Bassey mówi: „Jesteśmy zaskoczeni i zszokowani faktem, że społeczeństwo obywatelskie zostało wyłączone z procesu negocjacji. Nasza organizacja reprezentuje tu miliony ludzi z całego świata, postulując sprawiedliwość jako klucz do porozumienia klimatycznego. Próbujemy wyjaśnić zaistniałą sytuację.”

W tym momencie przedstawiciele organizacji, którym z niewyjaśnionych powodów odmówiono wstępu na konferencję, znajdują się wciąż między wejściem na teren konferencji a bramkami bezpieczeństwa.

Artykuł 6 UNFCCC zobowiązuje strony Konwencji do promowania udziału społecznego w procesie dyskusji nad zapobieganiem zmianom klimatu. Prawo do uczestnictwa w procesie decyzyjnym jest również zapewnione Artykułem 25 Międzynarodowego Paktu Praw Społecznych i Politycznych. Pakt przyjęty pod auspicjami Narodów Zjednoczonych tworzy prawny kontekst dla negocjacji w ramach Konwencji Klimatycznej.

Co więcej, Dania, a także większość innych krajów uczestniczących w negocjacjach, są stronami Konwencji z Aarhus (konwencja dotycząca dostępu do informacji, udziału społecznego w procesach decyzyjnych i dostępu do sprawiedliwości w kwestiach środowiskowych). Są więc zobowiązane promować zasady konwencji w trakcie międzynarodowych negocjacji. „Zaistniałe restrykcje są jawnym pogwałceniem zasad, do których przestrzegania zobowiązana została Dania i inne kraje będące stroną Konwencji z Aarhus (w tym Polska). Złamanie przez ONZ praw człowieka, których ma być strażnikiem, jest wydarzeniem bez precedensu w dotychczasowej historii negocjacji klimatycznych.” komentuje dr Zbigniew Karaczun z Polskiego Klubu Ekologicznego, członka Koalicji Klimatycznej.

Informacje dodatkowe

Z OSTATNIEJ CHWILI: przedstawiciele org.pozarządowych prowadzą siedzący protest w miejscu, w którym zostali zatrzymani. Spotkał się z nimi Sekretarz UNFCCC Ivo de Boer, który miał powiedzieć, że bardzo mu przykro z powodu unieważnienia identyfikatorów, ale obecność tych organizacji stwarzała zagrożenie dla bezpieczeństwa, a po chwili dodał, że ta decyzja jest spowodowana również zbyt dużą ilością osób na terenie konferencji. W momencie, gdy to mówił, na konferencję wciąż wchodzili inni przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wygląda więc na to, że zatrzymanie konkretnie tych osób było celowe.
Jakieś wiadomości lub komentarze?
  • Paragrafy możesz tworzyć pozostawiając puste linijki. Jeśli chcesz dodać link wpisz: www.adresstrony.pl. Zostanie automatycznie przetworzony w link. Komentarze z reklamami będą natychmiast usuwane!

(Twój adres nie będzie publiczny)

Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia