Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > BLOG > Unia może ograniczyć emisję o 40% do roku 2020!

Unia może ograniczyć emisję o 40% do roku 2020!

Czwartek 10 grudnia 2009 / PKE OM, Koalicja Klimatyczna

W związku ze spotkaniem przywódców europejskich w Brukseli, na którym mają zapaść ważne decyzje, między innymi w kwestii celu redukcyjnego Unii Europejskiej do roku 2020, podczas Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze zaprezentowano raport, który udowadnia, że Unia Europejska mogłaby dwukrotnie zwiększyć redukcję emisji gazów cieplarnianych - z 20% do 40%.

Podczas szczytu europejskiego przywódcy krajów członkowskich mają zdecydować, czy podnieść cel redukcyjny Unii z 20% do 30% do 2020 roku. Wybór nie powinien być trudny, gdyż - zdaniem np. Eda Millibanda, Sekretarza Stanu ds. energii i zmian klimatu Wielkiej Brytanii - „z powodu kryzysu gospodarczego, pod względem kosztów i obciążeń proponowany cel redukcji w wysokości 30% można porównać do wcześniej ustalonego celu o wartości 20% redukcji emisji”.

Zdaniem Koalicji Klimatycznej, dowodem prawdziwej determinacji w działaniu ograniczającym zmiany klimatu byłoby przyjęcie celu co najmniej 40% redukcji. Tym bardziej, że istnieją wyniki badań, które potwierdzają, że jest to możliwe. Możliwe bez ryzyka finansowego i bez wykorzystywania niebezpiecznych czy niesprawdzonych technologii. Według raportu pt. “Udział Europy w stawianiu czoła wyzwaniom klimatycznym: działania wewnętrzne i obowiązki międzynarodowe w celu ochrony Planety” (“Europe’s Share of the Climate Challenge: Domestic Actions and International Obligations to Protect the Planet”), cele te można osiągnąć poprzez połączenie działań na rzecz radykalnej poprawy efektywności energetycznej, przyspieszonego wycofania paliw kopalnych, znacznego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmiany stylu życia.

Zbigniew Karaczun, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego (PKE OM), należącego do organizacji Friends of the Earth, podkreśla, że “Polska powinna również ograniczyć emisje o 40% do roku 2020 i - wbrew temu, co mówi rząd - wcale nie musi na tym stracić. Raport pokazuje wyraźnie, że działania na rzecz redukcji emisji i wiążąca się z nimi zmiana kierunku rozwoju gospodarczego, pozwolą zmniejszyć przepaść między najbogatszymi i najbiedniejszymi państwami członkowskimi Unii. Pozwolą stworzyć nowe miejsca pracy, przyniosą znaczne oszczędności, wynikające z poprawy efektywności energetycznej, poprawią także standard życia i stan zdrowia mieszkańców naszego kraju”.

Wprowadzenie tego scenariusza w życie będzie kosztowało około 1,94 biliona euro. Kwota ta odpowiada w przybliżeniu 2% zdyskontowanego, łącznego unijnego PKB w latach 2010 – 2020 (111 bln euro), czyli około 2 euro dziennie na osobę. Jest to wartość zbliżona do wyników innych badań na ten temat. Dr Charles Heaps z Stockholm Environment Institute (SEI), główny autor raportu, uważa że: „Skala i tempo niezbędnych zmian mogą wydawać się przytłaczające i rzeczywiście będą wymagały mobilizacji gospodarek europejskich. Jednakże brak działań będzie kosztował dużo więcej.”Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia