Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > BLOG > Wiosenny Szczyt Rady Europejskiej

Wiosenny Szczyt Rady Europejskiej

Poniedziałek 30 marca 2009 / Emilia Ślimko

Głównymi punktami rozmów zakończonego 20 - tego marca dwudniowego posiedzenia Rady Europejskiej była sytuacja gospodarcza i finansowa państw członkowskich UE, kwestie efektywności i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmiany klimatu.

Przygotowania na COP 15 w Kopenhadze

Potwierdzono, że Unia Europejska chce nadal ogrywać rolę lidera w międzynarodowych negocjacjach zmierzających do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia podczas grudniowej Konferencji Stron w Kopenhadze. Porozumienie to ma zakładać zmniejszenie globalnego ocieplenia do mniej niż 20 C. Rada Europejska przywołała zobowiązanie UE do 30 % redukcji emisji gazów, które ma wywrzeć presje na inne kraje rozwinięte, aby podjęły się podobnych zobowiązań, a kraje rozwijające się zobligować do redukcji zgodnie z ich możliwościami i wkładem w światową emisję. Podkreślono również ważność tworzenia globalnego rynku uprawnieniami do emisji, zawierającego zreformowany Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM).

W szczycie w czerwcu br. Rada Europejska przedyskutuje konkretne propozycje działania. Przed Konferencją w Kopenhadze mają już być ustalone następujące kwestie:

• Stanowisko UE w odniesieniu do finansowania działań, mających na celu przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu oraz rozwój technologiczny

• Szczegóły finansowej i technologicznej pomocy dla krajów rozwijających się

• Podział obciążeń pomiędzy państwa członkowskie

Zapowiedziano, że przy szczególnie ważnych decyzjach mają być uwzględniane potrzeby i oczekiwania krajów rozwijających się.

List Koalicji Klimatycznej do premiera Tuska

Przed spotkaniem Rady UE Koalicja Klimatyczna wystosowała otwarty list do premiera Tuska, stojącego na czele polskiej delegacji. Przedstawiciele organizacji ekologicznych domagali się od premiera wyrażenia poparcia „dla działań zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju państw Unii Europejskiej, będącego odpowiedzią jednocześnie na kryzys gospodarczy i klimatyczny” oraz opowiedzenia się za stworzeniem „nowego systemu ekonomicznego, uwzględniającego współczesne wyzwania społeczne i ekologiczne”.

Koalicja apelowała również do premiera o zaprzestanie finansowania środkami publicznymi energetyki atomowej, co opóźnia rozwój odnawialnych źródeł energii i ich efektownego wykorzystania, które jest w stanie zapewnić Polsce i innym państwom UE niezależność energetyczną.

Podczas posiedzenia Polska opowiedziała się za rozwiązaniem, aby to szefowie państw i rządów UE porozumieli się na kolejnych szczytach, w jaki sposób podzielić ciężar finansowania walki ze zmianami klimatu w krajach rozwijających się, tak by wypracować wspólne stanowisko na grudzień.

Przenosząc decyzję na szczyt, Polska gwarantuje sobie prawo veta i będzie miała możliwość pełnego wpływu na decyzje UE, która z kolei będzie miała bardzo silny mandat na negocjacje globalne ze strony swoich państw członkowskich.

Miejmy zatem nadzieję, że nasza delegacja nie zbagatelizuje wezwań NGO do konstruktywnych działań i podjęcia wiążących zobowiązań, a już na pewno, że nie będzie w tym innym przeszkadzała.

Więcej na: http://www.consilium.europa.eu

Dokumenty do pobrania:


122.5 kb

List do premiera/Szczyt Rady EuropejskiejPolska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia