Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!

Dla klimatu = przeciw ubóstwu

Wtorek 5 maja 2009 / redakcja

Akcja dla Globalnego Południa, program Polskiej Zielonej Sieci rozpoczyna kampanię społeczną „Dla klimatu = przeciw ubóstwu”, we współpracy z Oxfam Germany, Oxfam France i niemiecką Fundacją Heinricha Boella. Kampania społeczna ma na celu szerzenie świadomości wśród wybranych grup społecznych, na temat dramatycznego i przybierającego na sile wpływu zmian klimatu na życie najbiedniejszych na świecie społeczności.


Efektem projektu ma być przede wszystkim zrozumienie dramatycznej sytuacji wielu krajów rozwijających się i przychylna atmosfera społeczna dla intensywnych działań politycznych związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz wsparciem krajów biedniejszych w adaptowaniu się do skutków zmian klimatu.

Projekt będzie trwał przez trzy lata od 2009-2011 roku i zakłada realizację następujących działań:

1. Współpraca z mediami

Szkolenia i współpraca z mediami na poziomie ogólnopolskim i lokalnym (min. planowany wyjazd dziennikarzy do krajów Globalnego Południa, w których już dziś widać negatywny wpływ zmian klimatycznych na życie ludzi).

2. Reklamy społeczne

Publikacja reklam społecznych w prasie i w kinach. Jednym ze sposobów promocji będzie realizacja krótkiego filmu, który będzie wyświetlany przed seansami w kinach w Polsce, Niemczech i Francji.

3. Wizyty świadków zmian klimatu

Organizacja wizyt "świadków zmian klimatu" w Polsce - osób bezpośrednio dotkniętych skutkami zmian klimatu, pochodzących z krajów rozwijających się. Goście wezmą udział w spotkaniach publicznych oraz spotkaniach z decydentami, w trakcie których podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Rola Polski

Dla Polski – kraju, który jeszcze niedawno zaliczany był do rozwijających się, perspektywa bogatego państwa wspierającego potrzebujących partnerów jest nowa - tym bardziej warto mówić o tym, że są na świecie kraje, którym powinniśmy pomóc, bo powoli znikają z powierzchni Ziemi! (wiele krajów wyspiarskich, np. Malediwy)

4. Współpraca ze znanymi osobami

Chcemy, aby w promowaniu wiedzy na temat skutków zmian klimatu w krajach rozwijających się pomogły nam znane osoby, których autorytet bądź rozpoznawalność pomoże dotrzeć z informacją do tych, którzy dotychczas nie słyszeli np. o drastycznie zmieniającej się sytuacji krajów wyspiarskich.

5. Przygotowanie materiałów informacyjnych

Przygotowanie materiałów informacyjnych dla szeregu grup społecznych, w tym polityków. Dyskusja na temat wpływu człowieka na zachodzące w coraz szybszym tempie, niebezpieczne dla naszej cywilizacji zmiany klimatu jest jedną z gorętszych debat w skali światowej. Ponieważ w grę wchodzi tu interes wielu wpływowych graczy ze świata polityki i biznesu, przeciwnicy i zwolennicy naukowej hipotezy o antropogenicznej przyczynie fatalnych w skutkach zmianach klimatu próbują zdyskredytować się nawzajem na wiele różnych sposobów, często upowszechniając w debacie publicznej informacje nieprawdziwe, bądź nadmiernie generalizując.

Największymi przegranymi tej sytuacji są mieszkańcy krajów najbiedniejszych, którzy nie uczestniczą w tej globalnej dyskusji zajęci ratowaniem swojego otoczenia, źródeł pożywienia i zarobku. Materiały przygotowywane w ramach kampanii będą miały na celu rzetelne i obiektywne przedstawienie zagadnienia i sytuacji krajów rozwijających się.

6. Publikacja materiałów dla nauczycieli

Publikacja i dystrybucja materiałów pomocniczych dla nauczycieli pt. “Przeciwko ubóstwu klimatycznemu!” (broszura i pokaz multimedialny). Skutki zmian klimatu są widoczne już dziś w skali globalnej, szczególnie mocno pogarszają sytuację ludzi w krajach środkowej Afryki, południowej Azji a także w wielu krajach wyspiarskich. W niedalekiej przyszłości skutki zmian klimatu najprawdopodobniej będą znaczącym czynnikiem w rozwoju poszczególnych rejonów świata. Dlatego właśnie przygotowujemy materiały edukacyjne dla nauczycieli, by mogli w sposób ciekawy, ale jednocześnie rzeczowy wprowadzać ten temat na swoich lekcjach.

7. Publiczne spotkania z ekspertami

Organizacja publicznych spotkań z udziałem ekspertów i osób mających wpływ na działania Polski w zakresie pomocy krajom uboższym. Celem tych spotkań będzie wyjaśnienie mechanizmu tak kontrowersyjnych dziś zmian klimatu i tego, jak wpływają one na wiele krajów, które w obliczu swojej biedy nie mogą szybko zaadaptować się do coraz bardziej nieprzewidywalnych skutków zmian klimatu. Przez tego niespodziewanego i nieprzewidywalnego wroga, jakim jest dziś klimat destabilizujący w sposób poważny warunki życiowe społeczeństw tych krajów, cały olbrzymi wysiłek zmierzający do rozwoju i uniezależnienia się od pomocy z zewnątrz staje pod znakiem zapytania. Chcemy o tym rozmawiać, by Polacy byli świadomi skali problemu, przed jakim stoi świat.

8. Praca z politykami

Dystrybucja informacji wśród polityków. Tę samą wiedzę chcemy szerzyć wśród polityków, posłów, urzędników kluczowych ministerstw, ponieważ to oni są kluczem do odpowiedzialnej postawy Polski wobec zagrożenia stojącego przed biedniejszą częścią świata. Chcemy, by sytuacja była dla wszystkich jasna i zrozumiała. Kraje bogate nie chcą być oskarżane o hamowanie rozwoju krajów biedniejszych podczas trwających negocjacji nowego ładu klimatycznego. Kraje biedniejsze zaś, nie czują się odpowiedzialne za bezrefleksyjne spalanie paliw kopalnych i prawdopodobne przyczynianie się do destabilizacji równowagi klimatu, i nie wyobrażają sobie, że zostaną zostawione same w obliczu skutków tych zmian. By skutecznie i sprawiedliwie działać, trzeba wiedzieć, jakie skutki możemy spowodować – działając, lecz także powstrzymując się od działania.

Informacje dodatkowe

Aby skontaktować się z Olą, Kasią i Dominikiem, którzy pracują w projekcie Dla klimatu = przeciw ubóstwu przejdź na stronę kontaktową programu Akcja dla Globalnego Południa.

Projekt Dla klimatu = przeciw ubóstwu jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.


Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia