Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!

300 000 ofiar zmian klimatu rocznie!

Wtorek 7 lipca 2009 / redakcja

29 maja 2009 roku ukazał się przełomowy raport organizacji Global Humanitarian Forum (GHF) "Anatomia cichego kryzysu", który po raz pierwszy rzuca światło na ludzki wymiar zmian klimatu. Raport dobitnie pokazuje, że już dziś zmiany klimatu są realnym zagrożeniem dla całej ludzkości i są przyczyną cierpienia milionów najbiedniejszych.

Ludzkie oblicze zmian klimatu

Dowody przedstawione w raporcie wskazują, że każdego roku zmiany klimatyczne prowadzą do śmierci ponad 300 000 osób, mają poważny wpływ na życie 325 milionów ludzi i są źródłem strat na sumę 125 miliardów USD. Cztery miliardy ludzi są narażone na skutki zmian klimatycznych, a 500 milionów znajduje się w dużym niebezpieczeństwie z tego powodu. Te zatrważające dane to jedynie początek. Według autorów raportu powyższe liczby wzrosną dwukrotnie do 2030 roku a straty ekonomiczne wyniosą 600 miliardów dolarów rocznie! "Zmiany klimatyczne są największym i wciąż rosnącym wyzwaniem humanitarnym naszych czasów, powodując cierpienie setek milionów ludzi na całym świecie" stwierdził prezydent GHF, były sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kofi Annan.

Ponure statystyki nie przekonują najbogatszych

Tegoroczny szczyt klimatyczny w Kopenhadze jest ostatnim dzwonkiem na określenie przez Państwa Członkowskie sprawiedliwych i wiążących celów redukcyjnych oraz uruchomienia Funduszu Adaptacyjnego, który pomógłby najbiedniejszym w przystosowaniu się do obecnie im zagrażających zmian klimatu oraz w podjęciu przez nie wysiłków redukcji emisji. Jednak przywódcy bogatych państw nie są skorzy do uznania największego zagrożenia dla ludzkości, którego już teraz doświadczają najbiedniejsi, za realne i tym samym negocjacje klimatyczne są nadal w martwym punkcie. Ministrowie finansów krajów Unii odmówili w trakcie niedawno zakończonych rozmów w Bonn udzielenia pomocy krajom rozwijającym się. W konkluzjach Rady nie zapisano konkretnej kwoty wsparcia dla najbiedniejszych, nie poparto także niezbędnego mechanizmu finansowego, który mógłby generować niezbędne dla nich fundusze na adaptację.

Według przewidywań raportu w sytuacji gdy emisje nie zostaną znacząco ograniczone, to w przeciągu najbliższych 25 lat:

  • 310 milionów ludzi więcej niż obecnie będzie miało problemy zdrowotne w związku z rosnącymi w rekordowym tempie temperaturami
  • 20 milionów więcej ludzi popadnie w ubóstwo
  • dodatkowe 75 milionów ludzi stanie się ’klimatycznymi’ uchodźcami

Rosnące różnice

Ponadto raport po raz pierwszy porównuje liczbę ludzi dotkniętych zmianami klimatu w krajach biednych i bogatych. 99 % ofiar zmian klimatu i 98% dotkniętych zmianami to ludność krajów rozwijających się, zaś 90% globalnych strat materialnych spowodowanych ociepleniem to straty jakie ponoszą właśnie najbiedniejsi. Najbardziej narażona jest ludność zamieszkująca obszary Afryki Subsaharyjskiej, Bliskiego Wschodu, południowej Azji oraz państw wyspiarskich. Najmniej narażone państwa to 12 państw uprzemysłowionych, które na adaptacje do negatywnych skutków zmian klimatu wydały łącznie 72 miliardy dolarów i które na adaptację dla krajów rozwijających się zdeklarowały wydać 400 milionów dolarów.

Wyzwanie dla pomocy humanitarnej

Już teraz zmiany klimatu zbierają ponure żniwo w postaci setek tysięcy istnień rocznie. Liczba ta wzrośnie do około pół miliona w przeciągu następnych dwudziestu lat. Szacuje się, że w roku 2030 jeden na dziesięciu mieszkańców Ziemi może w sposób bezpośredni znacznie ucierpieć z powodu zmian klimatu. To stanowi poważne wyzwanie dla pomocy humanitarnej tym bardziej, że straty gospodarcze wynikające ze zmian klimatu i które w 90% ponoszą kraje biedne sięgają ponad stu miliardów USD rocznie – to poziom wyższy od wartości PKB dla trzech czwartych krajów na świecie. To również więcej niż całkowita roczna Oficjalna Pomoc Rozwojowa. Według raportu działania adaptacyjne w krajach rozwijających się muszą być podejmowane - to jedyny sposób na pomoc cierpiącym i najbardziej narażonym, jedyny sposób na zmniejszenie obecnego wpływu zmian na ludzi. Jednak obecnie środki finansowe dostępne na działania adaptacyjne w państwach rozwijających się to mniej niż jeden procent potrzebnej sumy. Międzynarodowe wsparcie finansowe obiecane do tej pory na adaptację do zmian klimatu wynosi mniej niż pół miliarda dolarów. Według raportu aby działania adaptacyjne były w stanie zapobiec nadchodzącemu zagrożeniu środki na nie przekazywane powinny zostać zwiększone stukrotnie...

Raport dostępny jest na tej stronie http://www.ghf-ge.org/OurWork/Raisi...


Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia