Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > NASZE AKCJE > Poprzednie akcje > Dla klimatu = przeciw ubóstwu > Aktualności projektu > Polska pomoże najbiedniejszym w walce ze skutkami zmian klimatu — list (...)

Polska pomoże najbiedniejszym w walce ze skutkami zmian klimatu — list otwarty Koalicji Klimatycznej

Poniedziałek 12 września 2011 / Dominik Paszkiewicz

Prezentujemy list otwarty Koalicji Klimatycznej do Ministra Środowiska w związku ze zmianami w prawie ochrony środowiska. Zmiany pozwalają na przekazywanie środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pomoc krajom rozwijającym się w walce ze zmianami klimatu.

Szanowny Panie Ministrze,

Koalicja Klimatyczna z dużym zadowoleniem przyjęła przyjęcie przez Sejm RP zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska umożliwiających wspieranie przez nasz kraj działań na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do tych zmian w krajach rozwijających się. Dzięki przyjęciu nowego brzmienia artykułu 410 ww. ustawy Polska będzie mogła wywiązać się z zobowiązań jakie przyjęła na siebie w Kopenhadze w 2009 roku w trakcie Konferencji Stron Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu. Za przygotowanie propozycji zmian i ich skierowanie do Parlamentu, a także za zaangażowanie pracowników resortu środowiska w prace legislacyjne Sejmu chcielibyśmy przekazać na ręce Pana Ministra podziękowanie.

Szanowny Panie Ministrze, zdaniem Koalicji Klimatycznej dokonanie zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i przeznaczenie części dochodów ze sprzedaży nadwyżki redukcyjnej stanowi ważny, ale jedynie pierwszy krok w niezbędnym zaangażowaniu się naszego kraju w budowę globalnego bezpieczeństwa klimatycznego. Skutki zmiany klimatu, wywołanej przede wszystkim przez nadmierną konsumpcję zasobów naturalnych przez społeczeństwa krajów rozwiniętych i spowodowaną tym antropogenna emisję, w największym stopniu odczuwają mieszkańcy najbiedniejszych krajów rozwijających się.

Polska jest krajem rozwiniętym, od kilku lat jesteśmy członkiem OECD i Unii Europejskiej. Stało się to możliwe m.in. dzięki pomocy jaką nasz kraj uzyskał od innych państw w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Dlatego naszym etycznym i moralnym obowiązkiem jest wspieranie tych państw w walce ze skutkami zmian klimatu oraz wspieranie ich wysiłków na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Mamy nadzieję, że Pan Minister nie ustanie w wysiłkach mających na celu zwiększenie wielkości pomocy udzielanej przez Polskę na wdrażanie celów polityki klimatycznej w krajach rozwijających się.

Z wyrazami szacunku,

Członkowie Koalicji Klimatycznej:

Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

***

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 22 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.

źródło: Koalicja Klimatyczna www.koalicjaklimatyczna.orgJakieś wiadomości lub komentarze?
  • Paragrafy możesz tworzyć pozostawiając puste linijki. Jeśli chcesz dodać link wpisz: www.adresstrony.pl. Zostanie automatycznie przetworzony w link. Komentarze z reklamami będą natychmiast usuwane!

(Twój adres nie będzie publiczny)

Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia