Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > NASZE AKCJE > Poprzednie akcje > Dla klimatu = przeciw ubóstwu > Aktualności projektu > Nigeryjska opowieść o skutkach zmian klimatu - wizyta działaczki Tubali (...)

Nigeryjska opowieść o skutkach zmian klimatu - wizyta działaczki Tubali Development Initiative w Warszawie

Wtorek 8 listopada 2011 / Dominik Paszkiewicz

7 listopada 20011 odbyło się w Warszawie śniadanie studencko-parlamentarne oraz briefing dla mediów organizowany przez Polską Zieloną Sieć i Polską Akcję Humanitarną. Gościem specjalnym obu spotkań była nigeryjska działaczka Hauwa Umar-Mustapha z organizacji Tubali Development Initiative, zajmująca się badaniem wpływu zmian klimatu na rozwój rolnictwa oraz sytuacji kobiet w Nigerii. Spotkania miały na celu promowanie solidarności klimatycznej.

Mimo, że zmiany klimatu są postrzegane przez Europejczyków jako problem globalny większy nawet niż kryzys gospodarczy, w Polsce wciąż traktuje się wpływ zmian klimatu na kraje najbiedniejsze jako temat poboczny. Przedstawiając perspektywę krajów, które walczą o przetrwanie w związku z destrukcyjnym wpływem zmian klimatu, chcemy uświadomić polskiemu społeczeństwu i przedstawicielom władz, że negocjacje klimatyczne dziś bardziej niż kiedykolwiek skupiają się na współpracy z krajami rozwijającymi się, zarówno Indiami czy Chinami czyli wschodzącymi gospodarkami, jak i Nigerią czy małymi krajami wyspiarskimi, które walczą o możliwość rozwoju mimo zmian klimatu.

Skutki zmian klimatu określane są u progu XXI wieku jako jedno z największych wyzwań dla rozwoju. Kraje rozwijające się odczuwają około 75 – 80% zidentyfikowanych negatywnych skutków zmian klimatu. Skutki te powodują problemy z dostępem do żywności i wody, pogorszenie się warunków zdrowotnych, zwielokrotnienie intensywności katastrof naturalnych, zwiększenie przymusowych migracji a także pośrednio zwiększenie skali konfliktów o kurczące się zasoby.

Anomalie pogodowe, intensywniejsze susze, ulewy zaburzają tradycyjny sposób życia i stanowią ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego mojego kraju ale i całego kontynentu, ponieważ Nigeria jest jednym z największych afrykańskich producentów kasawy.” – mówi Hauwa Umar-Mustapha z Tubali Development Initiative i dodaje – „Dla kraju, w którym w sektorze rolnictwa pracuje większość populacji, zmiany klimatu oznaczać mogą nie tylko pogłębienie ubóstwa, ale katastrofę humanitarną.

Zgodnie z zapisami Porozumienia Kopenhaskiego (dokumentu będącego rezultatem Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze w 2009r.), w latach 2010-2012 kraje rozwinięte mają wspólnie zapewnić nowe i dodatkowe wobec istniejących zobowiązań (w tym oficjalnej pomocy rozwojowej) finansowanie dla krajów najbiedniejszych w ramach mechanizmu tzw. „szybkiego startu” w łącznej wysokości 30 miliardów dolarów. Unia Europejska zobowiązała się do zapewnienia w ramach tych środków kwoty 7,2 miliarda Euro w latach 2010-2012. W tej kwocie partycypować powinna również Polska wydatkując nowe i dodatkowe wobec istniejących zobowiązań pomocowych środki.

Informacja uzyskana z Ministerstwa Finansów na temat polskiego wkładu w mechanizm FSF w 2010r. wskazuje, że wykazane na forum międzynarodowym nakłady finansowe w wysokości 3,3 mln Euro w rzeczywistości pochodzą z puli polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Jest to sprzeczne z deklaracjami zawartymi w Porozumieniu Kopenhaskim.

Fast Start Financing to jeden z nowych mechanizmów finansowych mający być odpowiedzią na globalne wyzwanie zmian klimatu – wyzwanie na styku dziedzin środowiska i rozwoju. Polska nie podjęła wyzwania i nie zachowała się odpowiedzialnie względem krajów rozwijających się raportując w 2010r. do FSF pomoc rozwojową. Mamy nadzieję, że wsparcie udzielone w 2011r. będzie dodatkowe wobec pomocy rozwojowej. Inaczej nasza wiarygodność, szczególnie jako kraju reprezentującego Unię Europejską na konferencji klimatycznej w Durbanie, będzie zagrożona.


Galeria:

Aby obejrzeć kolejne zdjęcie - kliknij gdziekolwiek na obrazku

  • Briefing dla mediów

  • Goście śniadania parlamentarno-studenckiego

  • Goście śniadania parlamentarno-studenckiego

  • Hauwa Umar-Mustapha

  • Hauwa Umar-Mustapha

  • Wrzenie świata, Hauwa rozmawia z dziennikarzami

  • Briefing dla mediów


Jakieś wiadomości lub komentarze?
  • Paragrafy możesz tworzyć pozostawiając puste linijki. Jeśli chcesz dodać link wpisz: www.adresstrony.pl. Zostanie automatycznie przetworzony w link. Komentarze z reklamami będą natychmiast usuwane!

(Twój adres nie będzie publiczny)

Polska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia